subject
Physics, 25.01.2020 11:28 kateclaire

What happens to the hanging pen when the string is cut? what causes the motion?

ansver
Answers: 2

Another question on Physics

question
Physics, 14.11.2019 18:29
Two balls are thrown vertically, both at initial speed of 10.0 m/s from height of 60.0 m above the ground. ball a is thrown upward, while ball b is projected downward. which ball will hit the ground first?
Answers: 1
question
Physics, 19.11.2019 11:28
Kung ang bibliya ay sinasamba ng ilang relihiyon , diba sabi sa lahat ang bibliya ay gawa lamang ng tao? at paano nailathala/naisulat ng word by word ang nasa bibliya? eh wala naman laging kasama si kristo diba kasi kusa siya sumusulpot at nawawala? it means gawa lang din ng tao ang bibliya na sinasamba at pinaniniwalaan nating lahat?
Answers: 2
question
Physics, 19.11.2019 18:28
Hi guys can you guess what is the diffference beetween speed and velocity my teacher ask me that i really dont know so i said to my teacher the meaning of that and they continously asking that
Answers: 1
question
Physics, 20.11.2019 04:28
How does mass affect distance time and acceleration
Answers: 1
You know the right answer?
What happens to the hanging pen when the string is cut? what causes the motion?...
Questions
question
Science, 05.04.2021 07:15
question
Math, 05.04.2021 07:15
question
Technology and Home Economics, 05.04.2021 07:15
question
Integrated Science, 05.04.2021 07:15
question
Filipino, 05.04.2021 07:15
question
Araling Panlipunan, 05.04.2021 07:15
Questions on the website: 12264183