subject
Geography, 25.01.2020 15:28 Jelanny

What do you think is the basis of scientists in dividing earth's lithosphere into sevreral plates?

ansver
Answers: 1

Another question on Geography

question
Geography, 14.11.2019 16:28
Panahon na nagsimula sa ikatlong dinastiya ng egypt at panahon ng pagtayo ng mga pyramid sa egypt
Answers: 3
question
Geography, 14.11.2019 16:29
What acceleration is needed to acclerate a car from 36 km/h to72 km/h 25 sec
Answers: 2
question
Geography, 17.11.2019 21:28
Magbigay ng 20 pangalan ng mga pulo sa pilipinas, sukat at kinaroroonan nito​
Answers: 1
question
Geography, 22.11.2019 02:28
Where does landslide happen in the philippines?
Answers: 2
You know the right answer?
What do you think is the basis of scientists in dividing earth's lithosphere into sevreral plates?...
Questions
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 04.11.2020 07:55
question
English, 04.11.2020 07:55
question
English, 04.11.2020 07:55
question
Filipino, 04.11.2020 07:55
question
Araling Panlipunan, 04.11.2020 07:55
question
Science, 04.11.2020 07:55
question
Araling Panlipunan, 04.11.2020 07:55
Questions on the website: 12366599