subject
Filipino, 25.01.2020 16:28 123gra

Cut the string with a pair of scissors, are there force acting on the pen? < br />

ansver
Answers: 1

Another question on Filipino

question
Filipino, 28.10.2019 20:29
Buod (kung maikling kwento) ng mabuhay ka, anak ko! sanaysay , (nobela) ng mabuhay ka, anak ko! paksa ng mabuhay ka, anak ko! bisa (sa isip , sa damdamin) ng mabuhay ka, anak ko! mensahe ng mabuhay ka, anak ko! teoryang ginamit ng mabuhay ka, anak ko! ni pin yathayneed asap
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 20:29
Ano ang paksa ng may wika ay walang laya o may laya ay walang wika
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 21:29
(bulaklak ng lahing kalinis linisan) 1. sa iyong pagsusuri, kaninong panig ang dapat na manaig? bakit? 2. naging mahusay ba ang pagpapaliwanag at pangangatwiran ng dalawang nagtatagisan ng talino sa paksang pinagtatalunan? ipaliwanag. 3. may aral ka bang natutunan? ano ang mga ito? 4. nagustuhan mo ba ang binasa mong balagtasan? bakit? bakit hindi? answer plz
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 21:29
Bakit naging malaki usaoin ang gagamiting wika sa sumusunod na mga sitwasyon? * pagpapalaganap ng kristiyanismo *pagtuturo sa paaralan
Answers: 2
You know the right answer?
Cut the string with a pair of scissors, are there force acting on the pen? < br />...
Questions
question
English, 23.10.2020 08:18
question
Technology and Home Economics, 23.10.2020 08:18
question
Araling Panlipunan, 23.10.2020 08:18
question
Technology and Home Economics, 23.10.2020 08:18
Questions on the website: 12449479